Oferta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
- profesjonalne, rzetelne i terminowe prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, KPiR - ksiąg przychodów i rozchodów, VAT, ZUS właścicieli i pracowników
Stałe doradztwo rachunkowo - podatkowe
- proponujemy doradztwo ad hoc oraz szczegółowe analizy podatkowe na wybrany temat. Cel doradztwa jest dwojaki: obniżenie obciążeń podatkowych przez wybór najlepszego rozwiązania, a także zabezpieczenie przed ryzykiem podatkowym i finansowym.
Przeglądy ksiąg podatkowych
- proponujemy szczegółowe sprawdzenie ksiąg pod względem podatkowym. Efektem naszej pracy będzie raport zawierający wykaz błędów oraz proponowany sposób ich poprawienia. Wskażemy również najważniejsze obszary ryzyka podatkowego.
• Opracowywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych
- ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej firmy, biznes plany, itd. co pomoże Państwu w zarządzaniu finansami firmy
• Sporządzanie zakładowych planów kont zgodnie z Ustawą o rachunkowości

Księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT
 • rozliczanie w zakresie podatku VAT
 • wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • doradztwo podatkowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • opracowywanie Zakładowych Planów Kont
 • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innych urzędach w zakresie naszego umocowania

Podatki

 • konsultacje w zakresie prawa podatkowego i księgowości (dla klientów, którym prowadzimy księgowość usługi te świadczone są bezpłatnie)
 • stałe doradztwo rachunkowo - podatkowe
 • Staramy się, w ramach prawa i naszych możliwości, pomóc w zmniejszeniu obciążeń podatkowych

Kadry i płace

 • Dla klientów, którzy powierzają nam prowadzenie ksiąg rachunkowych lub księgi przychodów i rozchodów, prowadzimy obsługę kadrowo-płacową
 • sporządzanie list płac
 • przygotowywanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS
 • przygotowywanie deklaracji miesięcznych z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, a także umów-zleceń i umów o dzieło)
 • przygotowywanie informacji o dochodach rocznych pracowników
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników