Współpraca

Po podpisaniu umowy z naszym biurem, klienci ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, tzn. wystawiania dowodów sprzedaży (faktury, rachunki) oraz przyjmowania dokumentów zakupu.
Współpraca z nami to:
  • bezpieczeństwo danych i gwarancja świadczonych usług
  • profesjonalizm świadczonych czynności
  • niskie koszty obsługi
Biuro prowadzi Państwu wszystkie inne niezbędne ewidencje jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia.

Prowadzimy pełną obsługę kadrowo-płacową. Sporządzamy plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które terminowo dostarczamy do odpowiednich urzędów.

Przygotowujemy dla swoich Klientów różnorodne (w zależności od potrzeb) sprawozdania.

W pełni obsługujemy ewentualne kontrole Państwa firmy. Reprezentujemy naszych klientów w urzędach.

Udzielamy również Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.